15. april

Ændring af rammerne for behandlingsforløb i CSM Syd - Behandlingssektion

Fra 2016 finansieres CSM Syd - Behandlingssektion af en ny bevilling fra Socialministeriet. En af betingelserne for at få denne bevilling er, at CSM Syds ventelister ikke må vokse yderligere.

 

Man har samtidig nedlagt Psykologordningen, som var et alternativ til vores tilbud. Dette er også medvirkende til at CSM Syd får flere og flere henvendelser.

 

Vi er derfor fremover nødt til at ændre rammerne for behandlingsforløb i centret for at undgå voksende ventelister. Det er samtidig afgørende for os, at dette bliver gjort så nænsomt og ordentligt som muligt. Vi har hidtil lagt stor vægt på, at længden af hvert behandlingsforløb var bestemt af, hvad hver klient havde behov for, og dette ud fra en konkret og faglig vurdering.

 

Det er fra 1. januar 2016 ikke længere muligt at opretholde denne individuelle model.

 

Efter at have overvejet alle muligheder har vi besluttet, at der indføres et loft for varigheden af hvert enkelt behandlingsforløb på maximalt 1½ år.

 

For igangværende klienter vil der være en overgangsordning.

 

14. januar

Litteratur om emnet

Vi har samlet en liste af relevant litteratur omkring incest og seksuelle overgreb.

20. november

Senfølger hos voksne

Det er vores erfaring, at når man udsættes for incest eller andre seksuelle overgreb i barndom eller ungdom, vil der hos næsten alle mennesker vise sig følgevirkninger i voksenalderen.