Du kan se nedenstående publikationer ved at klikke på linkene:

 

CSM Syd - Behandlingssektions folder

 

Metodebrug - en beskrivelse af organiseringen og behandlingen af senfølger
hos voksne efter udsættelse for seksuelle overgreb under opvæksten

CSM Syd Behandlingssektion (tidl. Incestcenter Fyn), 2013

Behandlingstilgange i CSM Syd
Oplæg fra møde i "Forskernetværket Mod Seksuelle Overgreb Mod Børn" på Hindsgavl den 8. oktober 2013
ved leder Lone Westphal Eriksen


Organisering af behandling

Oplæg fra Temadag den 13. juni 2013
ved leder Lone Westphal Eriksen

Behandlingsmetoder
Oplæg fra Temadag den 13. juni 2013
ved psykolog Lena Skaar & psykolog Bettina Thomassen


Seksuelle overgreb i opvæksten: Senfølger & behandling
Oplæg fra Synlighedsdagen den 20. september 2012
ved psykolog Lena Skaar & psykolog Bettina Thomassen


CSM Syd Behandlingssektions Jubilæumsskrift 2010


Fyns-modellen  – behandling, der hjælper
Et eksempel på organisering af behandling ved senfølger efter seksuelle overgreb under opvæksten

Præsentation fra høring på Christiansborg den 15. april 2010
ved daglig leder Lone Westphal Eriksen


Gruppebehandling af unge udsat for incest og seksuelle overgreb under opvæksten

Artikel om ungegruppe (2009)
ved Christine Siri Ueland Lund og Line Olesen


Traumatic stress and psychological adjustment in treatment-seeking women sexually abused in childhood: Follow-up
Trykt i Scandinavian Journal of Psychology, Ask Elklit (2009)


Følger af Incest. En beskrivelse af en gruppe incestofre i behandling
ved Else Artke og Ask Elklit (2002)


Incest og personlighed - i et teoretisk og empirisk perspektiv

Kandidatafhandling ved Berit Nøhr Roved